Hakkında

Yolcular her dakika değişir ama yol o hep aynı…

YOL Yayınları, başta Uzak Doğu kültürleri ve felsefeleri olmak üzere değişik kültürler, alt kültürler ve öncü düşüncelerin inceleyen ve tanıtan kitaplar yayınlamaktadır.

Böylece okuyucularını ön yargıların, kalıplaşmış düşüncelerin, tartışılmadan benimsenen gelenek ve göreneklerin bağımlılığından ve çıkmazından kurtarmayı, yeni ufuklara, yeni çözümlere yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca; her yaştan günümüz insanının ihtiyaç duyduğu/duyacağı kişisel gelişim üzerine yaptığı çalışmaları her geçen gün daha da hızlandırmaktadır.